Eva-Lotta Kraft

Ledamot

Född 1951, invald i styrelsen 2012.

Huvudsaklig utbildning:
Civilingenjör, MBA.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Regionchef Alfa Laval, divisionschef Siemens-Elema, strategi- och marknadschef FOI.

Övriga uppdrag i XANOs styrelse:
Ledamot i revisionsutskott. 

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Försvarshögskolan.

Aktieinnehav i XANO:
8 896 B-aktier (närståendes).

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.