Stig-Olof Simonsson

Ledamot

Född 1948, invald i styrelsen 2002.

Huvudsaklig utbildning:
Fil. kand.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
VD SYSteam.

Övriga uppdrag i XANOs styrelse:
-

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Simonssongruppen AB, Tosito AB, m fl.

Aktieinnehav i XANO:
949 924 B-aktier (eget och närståendes).

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.