Corporate governance reports

Bolagsstyrningsrapporten beskriver XANOs bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.
 

XANO_bolagsstyrningsrapport_2019.jpg