Integritetspolicy

1. Allmänt

Genom att använda www.xano.se (”webbplatsen”) godkänner du villkoren i denna policy för hantering av personuppgifter och cookies.

För användning av erbjudna tjänster på webbplatsen gäller särskilda villkor.

Ansvarig för webbplatsen är XANO Industri AB med org.nr 556076-2055 (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”företaget”). Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ned på sidan.

2. Cookies

Webbplatsen www.xano.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens enhet. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att besökaren ska kunna använda www.xano.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta vid nästa besök på webbplatsen.

De uppgifter som samlas in via cookies innehåller ingen personlig information utan används för att fastställa besökarens mönster gällande användningen av våra webbtjänster samt för statistikändamål. Vi sparar inte heller besökarens IP-adress i våra databaser. Som besökare kan därför informationen som sparas aldrig kopplas samman med din identitet.

Via din webbläsare kan du både radera cookies och stänga av möjligheten att lagra cookies på din enhet. Dessa inställningar finns vanligen under "Alternativ" eller "Inställningar" i menyn för din webbläsare. Ytterligare information hittar du i Hjälp-menyn i din webbläsare.

Om du väljer att inte acceptera cookies kan du läsa all information på vår webbplats men vissa funktioner kan sluta att fungera korrekt.

3. Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss via formulär eller genom att skicka e-post till oss. Dessa uppgifter använder vi för att på bästa sätt kunna svara på din förfrågan, administrera ett ärende eller förse dig med informationsmaterial. Uppgifterna sparas endast i den omfattning och så länge som krävs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av information.

Personuppgifter (namn och adress) som du lämnar i samband med beställning av informationsmaterial sparas bara så länge som krävs för att vi ska kunna hantera din beställning.

Personuppgifter (namn och adress) som du lämnar i samband med tecknande av prenumeration av tryckta rapporter sparas så länge du väljer att vara prenumerant. Uppgifterna används inte för något annat ändamål och lämnas heller aldrig vidare till tredje part. Du kan när som helst säga upp din prenumeration via formulär på webbplatsen eller genom att kontakta oss på telefon eller via epost. Dina uppgifter raderas då omgående.

Personuppgifter (namn och epostadress) som du lämnar i samband med tecknande av digital prenumeration av finansiella rapporter och pressmeddelanden sparas så länge du väljer att vara prenumerant. Uppgifterna används inte för något annat ändamål. Du kan när som helst avsluta din prenumeration via länk i utskicket, via formulär på webbplatsen eller genom att kontakta oss på telefon eller via epost. Dina uppgifter raderas då omgående. För att hantera digitala utskick använder vi oss av en extern distributionstjänst. Dina uppgifter sparas i vår samarbetspartners databas och används enbart för att sända material enligt dina önskemål. Mellan oss och vår samarbetspartner finns avtal som säkerställer att vi uppfyller våra respektive skyldigheter i egenskap av såväl registeransvariga som registerförare i enlighet med gällande regler.

Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer) som du i egenskap av aktieägare lämnar i samband med anmälan till bolagsstämma sparas bara så länge som krävs av administrativa skäl samt för att uppfylla formella och legala krav i förbindelse med bolagsstämma. Uppgifterna används inte för något annat ändamål och lämnas heller aldrig vidare till tredje part. Uppgifter som tvingande lagstiftning inte kräver att vi sparar raderas så snart protokoll från stämma justerats.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt att få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Personuppgiftsansvarig är XANO Industri AB. Kontaktuppgifter vid frågor angående vår hantering av personuppgifter eller en begäran enligt stycket ovan hittar du längst ned på sidan.

4. Immaterialrätt

Allt material på webbplatsen, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler, tillhör XANO Industri AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda webbplatsen, eller kopiering av dig som användare kräver XANO Industri AB:s skriftliga godkännande. All användning i strid med dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

5. Ansvar

XANO Industri AB tar inget ansvar för och garanterar inte kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på webbplatsen eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för innehållet på tredje parts webbplats.

6. Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Jönköpings tingsrätt som första domstolsinstans.

7.Kontaktuppgifter

XANO Industri AB
Industrigatan 14 B
553 02  Jönköping
Telefon 036-31 22 00
Epost info@xano.se
Webb www.xano.se