ENTREPRENÖRSANDA OCH NYTÄNKANDE DRIVER VÅR UTVECKLING

Verksamhetsåret 2019

Koncernens starka siffror speglar den prestation våra företag utfört under året som gått. Ett gemensamt fokus har varit att utvecklas inom området hållbara affärer. För oss handlar det om att framtidssäkra vår verksamhet på alla plan.
 

Koncernens utveckling under året
Det är med tillfredsställelse jag ser tillbaka på året som gått och det vi har uppnått i koncernen. Inom samtliga affärsenheter ökade marknadsandelarna under 2019. Sammantaget överträffade våra verksamheter koncernens mål om en vinstmarginal på minst åtta procent och vår finansiella position förstärktes ytterligare. Genom nytänkande, givande samarbeten och långsiktiga kundrelationer har vi gemensamt också lagt grunden för en fortsatt lönsam tillväxt.
       Sett till våra enskilda affärsenheter och deras utveckling inom olika marknadssegment, kan vi konstatera att det för Industrial Products och Precision Technology rådde relativt stabila förhållanden under hela året. Företagen har en bred kundbas inom många olika branscher som balanserar konjunkturväxlingar väl. Inom Industrial Solutions inledde den dominerande automationsverksamheten året starkt men hade betydande utmaningar under andra halvåret. De kundspecifika volymerna ökade dock successivt tack vare flera nya långsiktiga uppdrag.