ROTATIONSGJUTNING PÅ HÖG NIVÅ

PRM är ett tekniskt rotationsgjutningsföretag med verksamhet i Rijssen, Nederländerna. Över 30 års erfarenhet i branschen har resulterat i omfattande teknik- och materialkunskap. Dessutom förfogar företaget över Europas största gjutmaskin. 

PRM har ett starkt fokus på kvalitet och flexibilitet. Kunderna utgörs av ledande europeiska företag inom sektorer som infrastruktur, industri, lantbruk och offshore.