PRESSMEDDELANDEN

IR-KONTAKT

Lennart Persson
VD och koncernchef
+46 36 31 22 00
lennart.persson@xano.se