Affärsenheten Industrial Solutions

 

 

Affärsenheten utgörs av Canline, Case Packing Systems (CPS), CIM, Fredriksons, Integrated Packaging Solutions (IPS), Jorgensen, Lundgren Machinery, NPB och Polyketting. Företagen tillhandahåller egenutvecklade automationslösningar i form av förpackningsutrustning, ackumulatorer och transportörsystem till framför allt förpacknings- och livsmedelsindustrin. CIM tar fram kompletta, kundanpassade mjukvarulösningar inom Industri 4.0-konceptet. IPS förser tillverkare av metallförpackningar med maskinutrustning och integrationsteknik samt tillhandahåller produktionsoptimerande tjänster. Fredriksons genomför också kontraktsuppdrag avseende avancerade industriprodukter i små och medelstora serier för applikationer inom huvudsakligen förpacknings- och livsmedelsindustri, medicinteknik, infrastruktur och miljö.

XANO VÄXER MED GRANITEN

Vi välkomnar Graniten till XANO Group. 

Graniten är ett Uddevallabaserat automationsföretag som utvecklar och tillverkar högteknologiska lösningar för industriella processer. Kunderna finns huvudsakligen i Europa och utgörs av ledande företag inom läkemedel och medicinteknik samt hälso- och sjukvård. 

Graniten är sedan länge kända för sin tillverkning av packmaskiner och utveckling av automationslösningar. Baserat på den nyligen introducerade Graniten Flexline Platform för läkemedelsproduktion i mindre volymer, har de första referensprojekten levererats till välrenommerade företag i Europa.

LÄS MER

FÖRVÄRV AV IPS

Vi välkomnar Integrated Packaging Solutions (IPS) till XANO Group. 

IPS finns i Denver, Colorado och är ett internationellt företag med verksamhet inom förpackningssektorn, huvudsakligen kopplad till burkindustrin. Företaget är i en expansiv fas och förväntar en god tillväxt kommande år relaterad till såväl befintliga som nya marknader.

IPS tillför tillväxtmöjligheter inom framför allt service och eftermarknad. Via företagets nyutvecklade koncept CanSCHOOL finns förutsättningar att ytterligare fördjupa samverkan med kunder inom burkindustrin. 

LÄS MER

BEPRÖVAD TEKNIK INOM NYA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Genom att arbeta tillsammans och dra nytta av respektive företags unika teknikkunnande finns goda möjligheter för etablering inom nya verksamhetsområden.

LÄS MER

Digitalisering för ökad affärsnytta

Med dagens allt högre krav på olika produktionsmoment gäller det att hitta smarta lösningar som möter kundens förväntningar och samtidigt ökar flexibiliteten i den egna organisationen.

LÄS MER

NYA MARKNADER

För att få utväxling av vårt utökade marknadserbjudande är det viktigt att finnas på plats nära beslutsfattare i globala projekt. Affärsenheten Industrial Solutions har etablerat verksamheter i USA och ser där goda utvecklingsmöjligheter.

LÄS MER

CANLINE

Canline konstruerar, tillverkar och säljer automationsutrustning primärt för hantering av burkar i metall. Utrustningen baseras på egenutvecklad branschunik teknik och företaget har specialistkompetens inom såväl konstruktion och mekanik som elstyrning.

Läs mer

CASE PACKING SYSTEMS (CPS)

CPS utvecklar, tillverkar och säljer system för helautomatiserad hantering av i första hand livsmedelsförpackningar. Försäljningen sker globalt med Europa som huvudmarknad. Företagets strategi är att leverera effektiva förpackningsmaskiner som väsentligt förbättrar kundernas förpackningsprocess samtidigt som materialanvändningen och kostnaderna minskar.

Läs mer

CIM

CIM är en ledande mjukvaruspecialist inom Industri 4.0-konceptet. Baserat på egenutvecklade strukturer och produkter tillhandahåller CIM kompletta, kundanpassade mjukvarulösningar inom Industrial IoT, Track & Trace/Serialisation, Machine Vision och Test & Measurement. CIMs lösningar gör det möjligt för dess kunder att fatta verksamhetskritiska beslut grundade på tillförlitliga data.

Läs mer

FREDRIKSONS

Fredriksons arbetar med kundspecifik tillverkning som bland annat omfattar plåtbearbetning, skärande bearbetning och montage. Bolagets kunder är framför allt verksamma inom livsmedelshantering, medicinteknik, miljö och energi.

Läs mer

GRANITEN

Graniten utvecklar och tillverkar högteknologiska lösningar för automationsprocesser. Kunderna finns huvudsakligen i Europa och utgörs av ledande företag inom läkemedel och medicinteknik samt hälso- och sjukvård.

Läs mer

INTEGRATED PACKAGING SOLUTIONS (IPS)

IPS är ett internationellt företag med verksamhet inom förpackningssektorn, huvudsakligen kopplad till burkindustrin. IPS förser tillverkare av metallförpackningar med maskinutrustning och integrationsteknik samt tillhandahåller produktionsoptimerande tjänster. Via företagets egenutvecklade koncept CanSCHOOL finns förutsättningar att ytterligare fördjupa samverkan med kunder inom burkindustrin. 

Läs mer

JORGENSEN

Jorgensen är ett ledande internationellt automationsföretag som levererar och integrerar utrustning och kompletta förpackningshanteringssystem med tyngdpunkt på automation kring livsmedelsförpackningar. Företagets kunder är världsledande aktörer inom segmenten mjölkpulver, livsmedel, läkemedel och djurfoder. Installationer sker över hela världen men Europa utgör huvudmarknaden.

Läs mer

LUNDGREN MACHINERY

Lundgren Machinerys verksamhet omfattar dels utveckling och tillverkning av maskiner i form av kartongresare och kartongförslutare, dels kontraktsuppdrag avseende såväl prototyper och enskilda produkter som kompletta lösningar. 

Läs mer

NPB

NPB konstruerar, tillverkar och säljer automationsutrustning primärt för hantering av lock i metall. Utrustningen baseras på egenutvecklad branschunik teknik och företaget har specialistkompetens inom såväl konstruktion och mekanik som elstyrning.

Läs mer

POLYKETTING

Polyketting arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av automations¬utrustning, främst ackumuleringsenheter och transportörsystem, för hantering av förpackningar. Kunderna utgörs huvudsakligen av företag inom livsmedelsindustrin.

Läs mer

DIGITAL TVILLING

”Genom att bygga digitala tvillingar av framtida system har vi gjort ytterligare framsteg inom innovativ digitalisering. Med en mängd simuleringsverktyg skapar vi ett virtuellt produktionssystem innan det finns i verkligheten. Det bidrar till tids- och kostnadseffektiviseringar för både oss och kunden”, säger Kenneth Bo Madsen som är VD på danska Jorgensen Engineering.

LÄS MER