AFFÄRSENHETEN INDUSTRIAL SOLUTIONS

 

 

Affärsenheten utgörs av Canline, Fredriksons, Jorgensen, NPB och Polyketting. Företagen tillhandahåller egenutvecklade automationslösningar såsom förpackningsutrustning, ackumulatorer och transportörsystem till framför allt förpacknings- och livsmedelsindustrin.

Fredriksons genomför också kontraktsuppdrag avseende avancerade industriprodukter i små och medelstora serier för applikationer inom huvudsakligen förpacknings- och livsmedelsindustri, medicinteknik, infrastruktur och miljö.

CANLINE

Canline konstruerar, tillverkar och säljer automationsutrustning primärt för hantering av burkar i metall. Utrustningen baseras på egenutvecklad branschunik teknik och företaget har specialistkompetens inom såväl konstruktion och mekanik som elstyrning.

Läs mer

FREDRIKSONS

Fredriksons arbetar med kundspecifik tillverkning som bland annat omfattar plåtbearbetning, skärande bearbetning och montage. Bolagets kunder är framför allt verksamma inom livsmedelshantering, medicinteknik, miljö och energi.

Läs mer

NPB

NPB konstruerar, tillverkar och säljer automationsutrustning primärt för hantering av lock i metall. Utrustningen baseras på egenutvecklad branschunik teknik och företaget har specialistkompetens inom såväl konstruktion och mekanik som elstyrning.

Läs mer

JORGENSEN

Jorgensen är ett ledande internationellt automationsföretag som levererar och integrerar utrustning och kompletta förpackningshanteringssystem med tyngdpunkt på automation kring livsmedelsförpackningar. Företagets kunder är världsledande aktörer inom segmenten mjölkpulver, livsmedel, läkemedel och djurfoder. Installationer sker över hela världen men Europa utgör huvudmarknaden.

Läs mer

POLYKETTING

Polyketting arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av automations¬utrustning, främst ackumuleringsenheter och transportörsystem, för hantering av förpackningar. Kunderna utgörs huvudsakligen av företag inom livsmedelsindustrin.

Läs mer