AFFÄRSENHETEN INDUSTRIAL SOLUTIONS

 

 

Affärsenheten utgörs av Canline, Case Packing Systems (CPS), CIM, Fredriksons, Jorgensen, NPB och Polyketting. Företagen tillhandahåller egenutvecklade automationslösningar i form av förpackningsutrustning, ackumulatorer och transportörsystem till framför allt förpacknings- och livsmedelsindustrin. CIM tar fram kompletta, kundanpassade mjukvarulösningar inom Industri 4.0-konceptet.

Fredriksons genomför också kontraktsuppdrag avseende avancerade industriprodukter i små och medelstora serier för applikationer inom huvudsakligen förpacknings- och livsmedelsindustri, medicinteknik, infrastruktur och miljö.

DIGITAL TVILLING

”Genom att bygga digitala tvillingar av framtida system har vi gjort ytterligare framsteg inom innovativ digitalisering. Med en mängd simuleringsverktyg skapar vi ett virtuellt produktionssystem innan det finns i verkligheten. Det bidrar till tids- och kostnadseffektiviseringar för både oss och kunden”, säger Kenneth Bo Madsen som är VD på danska Jorgensen Engineering.

LÄS MER

CANLINE

Canline konstruerar, tillverkar och säljer automationsutrustning primärt för hantering av burkar i metall. Utrustningen baseras på egenutvecklad branschunik teknik och företaget har specialistkompetens inom såväl konstruktion och mekanik som elstyrning.

Läs mer

CASE PACKING SYSTEMS (CPS)

CPS utvecklar, tillverkar och säljer system för helautomatiserad hantering av i första hand livsmedelsförpackningar. Försäljningen sker globalt med Europa som huvudmarknad. Företagets strategi är att leverera effektiva förpackningsmaskiner som väsentligt förbättrar kundernas förpackningsprocess samtidigt som materialanvändningen och kostnaderna minskar.

Läs mer

CIM

CIM är en ledande mjukvaruspecialist inom Industri 4.0-konceptet. Baserat på egenutvecklade strukturer och produkter tillhandahåller CIM kompletta, kundanpassade mjukvarulösningar inom Industrial IoT, Track & Trace/Serialisation, Machine Vision och Test & Measurement. CIMs lösningar gör det möjligt för dess kunder att fatta verksamhetskritiska beslut grundade på tillförlitliga data.

Läs mer

FREDRIKSONS

Fredriksons arbetar med kundspecifik tillverkning som bland annat omfattar plåtbearbetning, skärande bearbetning och montage. Bolagets kunder är framför allt verksamma inom livsmedelshantering, medicinteknik, miljö och energi.

Läs mer

JORGENSEN

Jorgensen är ett ledande internationellt automationsföretag som levererar och integrerar utrustning och kompletta förpackningshanteringssystem med tyngdpunkt på automation kring livsmedelsförpackningar. Företagets kunder är världsledande aktörer inom segmenten mjölkpulver, livsmedel, läkemedel och djurfoder. Installationer sker över hela världen men Europa utgör huvudmarknaden.

Läs mer

NPB

NPB konstruerar, tillverkar och säljer automationsutrustning primärt för hantering av lock i metall. Utrustningen baseras på egenutvecklad branschunik teknik och företaget har specialistkompetens inom såväl konstruktion och mekanik som elstyrning.

Läs mer

POLYKETTING

Polyketting arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av automations¬utrustning, främst ackumuleringsenheter och transportörsystem, för hantering av förpackningar. Kunderna utgörs huvudsakligen av företag inom livsmedelsindustrin.

Läs mer