FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSMODELL

Engagerade företagsledningar och medarbetare utgör grunden i vår organisation, som omfattar tre affärsenheter i en decentraliserad och entreprenörsstyrd struktur. Verksamheten präglas av ett tydligt fokus på lönsam tillväxt genom långsiktigt arbete med strategiska kunder och uppdrag. Vår framgångsrika affärsmodell är den främsta anledningen till att effekterna av den utdragna coronapandemin endast hade en marginell påverkan på årets konsoliderade utfall. För några enskilda koncernföretag medförde pandemin dock stora utmaningar, främst i form av väsentligt lägre volymer till fordonssektorn. Aktiviteter kopplade till eftermarknad och service hämmades av begränsningar i rörelsefriheten, vilket också dämpade tillväxttakten. Här har vi jobbat aktivt med att hitta alternativ till traditionella arbetssätt. Samtidigt har ytterlig­are resurser för marknadsbearbetning tillsatts och aktivitetsnivån inom strategisk försäljning höjts. Arbetet med produkt- och teknikutveckling har varit fortsatt högt prioriterat och även omfattat vår strävan efter att uppnå en mer resurseffektiv tillverkning samt ökad återvinningsgrad och cirkularitet. 

Läs mer

VÅRA AFFÄRSENHETER

XANO består av teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är indelad i tre olika affärsenheter.