STARKA PRESTATIONER

Koncernens starka siffror speglar den prestation koncernens företag utförde under det senast avslutade verksamhetsåret. Ett gemensamt fokus var att utvecklas inom området hållbara affärer. För oss handlar det om att framtidssäkra vår verksamhet på alla plan. Genom nytänkande, givande samarbeten och långsiktiga kundrelationer har vi gemensamt lagt grunden för en fortsatt lönsam tillväxt.

Läs mer

VÅRA AFFÄRSENHETER

XANO består av teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är indelad i tre olika affärsenheter.