Sekretesspolicy

 

1. Allmänt
Denna policy gäller för hantering av personuppgifter och cookies på https://xano.se/ (”webbplatsen”).

Personuppgiftsansvarig och ansvarig för webbplatsen är XANO Industri AB med org.nr 556076-2055 (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”företaget”). Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ned på sidan.

2. Cookies
Webbplatsen xano.se använder cookies för att optimera användarupplevelsen. Nödvändiga cookies aktiverar grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra områden av webbplatsen. Statistikcookies fastställer besökarens mönster vid användningen av våra webbtjänster och förser oss med data som hjälper oss att utveckla webbplatsen. De uppgifter som samlas in via cookies innehåller ingen personlig information. Vi sparar inte heller besökarens IP-adress i våra databaser. Som besökare kan därför informationen som sparas aldrig kopplas samman med din identitet.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men genom inställningar i din webbläsare kan du blockera och ta bort cookies. Dessa inställningar finns vanligen under "Alternativ" eller "Inställningar" i menyn för din webbläsare. Via hjälpfunktionen kan du hitta ytterligare information. Mer om cookiehantering finns också på www.aboutcookies.org.
Om du väljer att inte acceptera cookies på xano.se kan du läsa all information på vår webbplats men vissa funktioner (exempelvis möjligheten att spela upp en film) kanske inte längre är tillgängliga.

3. Personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss via formulär eller genom att skicka e-post till oss. Dessa uppgifter använder vi för att på bästa sätt kunna svara på din förfrågan, administrera ett ärende eller förse dig med informationsmaterial. Uppgifterna sparas endast i den omfattning och så länge som krävs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av information.

Personuppgifter (namn och adress) som du lämnar i samband med beställning av informationsmaterial sparas bara så länge som krävs för att vi ska kunna hantera din beställning.

Personuppgifter (namn och adress) som du lämnar i samband med tecknande av prenumeration av tryckta rapporter sparas så länge du väljer att vara prenumerant. Uppgifterna används inte för något annat ändamål och lämnas heller aldrig vidare till tredje part. Du kan när som helst säga upp din prenumeration via formulär på webbplatsen eller genom att kontakta oss på telefon eller via epost. Dina uppgifter raderas då omgående.

Personuppgifter (namn och e-postadress) som du lämnar i samband med tecknande av digital prenumeration av finansiella rapporter och pressmeddelanden sparas så länge du väljer att vara prenumerant. Uppgifterna används inte för något annat ändamål. Du kan när som helst avsluta din prenumeration via länk i utskicket eller genom att kontakta oss på telefon eller via epost. Dina uppgifter raderas då omgående. För att hantera digitala utskick använder vi oss av en extern distributionstjänst. Dina uppgifter sparas i vår samarbetspartners databas och används enbart för att sända material enligt dina önskemål. Mellan oss och vår samarbetspartner finns avtal som säkerställer att vi uppfyller våra respektive skyldigheter i egenskap av såväl registeransvariga som registerförare i enlighet med gällande regler.

Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer) som du i egenskap av aktieägare lämnar i samband med anmälan till bolagsstämma sparas bara så länge som krävs av administrativa skäl samt för att uppfylla formella och legala krav i förbindelse med bolagsstämma. Uppgifterna används inte för något annat ändamål och lämnas heller aldrig vidare till tredje part. Uppgifter som tvingande lagstiftning inte kräver att vi sparar raderas så snart protokoll från stämma justerats.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt att få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

4. Kontaktuppgifter
XANO Industri AB
Industrigatan 14 B
553 02  Jönköping
Telefon 036-31 22 00
Epost info@xano.se
Webb www.xano.se