AFFÄRSENHETEN PRECISION TECHNOLOGY

 

 

Affärsenheten består av Kuggteknik, KMV, LK Precision, Mikroverktyg och Resinit. Verksamheten omfattar komponent- och systemtillverkning genom avancerad skärande bearbetning av metall och plast för framställning av detaljer med mycket höga krav på kvalitet och precision.

KMV är specialiserat på invändig bearbetning, främst precisionsborrning, till kunder inom den nordiska industrin. LK Precision och Resinit producerar detaljer till framför allt medicinteknisk utrustning i små till medelstora serier. Mikroverktyg tillverkar finmekaniska komponenter och transmissionsdetaljer samt verktyg, fixturer, prototyper och specialutrustningar, allt i korta serier. Kuggteknik kompletterar Mikroverktyg med automatiserad verksamhet för högre volymer.

KUGGTEKNIK

Kuggteknik arbetar med skärande bearbetning och tillverkar kuggförsedda produkter i metall. Verksamheten är specialiserad på mindre kugghjul och transmissionsprodukter, framför allt industriverktyg, i återkommande serier till industrikunder med höga krav.

Läs mer

KMV

KMV är en av marknadens bredaste och starkaste leverantörer inom långhålsborrning. Förutom borrning erbjuder företaget även svarvning, fräsning, hening, riktning, slipning, värmebehandling och kromning. Bolaget verkar över hela Norden inom exempelvis gruvindustri, hydraulikindustri, förpackningsindustri, marinindustri, energiindustri, processindustri och offshoreindustri.

Läs mer

LK PRECISION

LK Precision är ett finmekaniskt företag som producerar komplicerade detaljer i metalliska material. Tillverkningen är koncentrerad till små och medelstora serier. Hög teknisk kompetens i kombination med spjutspetsteknologi inom skärande bearbetning innebär att bolaget kan erbjuda skräddarsydda produktionslösningar, framför allt som kontraktstillverkare mot de stora medicinteknikföretagen samt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin.

Läs mer

MIKROVERKTYG

Mikroverktyg arbetar med skärande bearbetning och är specialiserat på finmekaniska komponenter och transmissionsdetaljer som kugghjul, splines och kuggstänger. Tillverkningen omfattar också fixturer, prototyper, verktyg, mätdon, komponenter till flyg- och försvarsindustrin, hydraulkomponenter, reservdelar samt andra detaljer med höga krav.

Läs mer

RESINIT

Resinits specialitet är svårbearbetade plastmaterial med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Som leverantör av detaljer till utrustning för medicin och analys fordras hög precision och stor materialkunskap.

Läs mer

KUGGTEKNIK KOMPLETTERAR MIKROVERKTYG

Den 1 juli 2019 blev Kuggteknik en del av XANO-koncernen. Synergierna som uppnås via förvärvet är många, inte minst sett ur ett helhetsperspektiv.

Läs mer