AFFÄRSENHETEN PRECISION TECHNOLOGY

 

 

Affärsenheten består av Kuggteknik, Kungsörs Mekaniska (KMV), Lasertech, LK Precision, Mikroverktyg, Modellteknik och Resinit. Verksamheten omfattar komponent- och systemtillverkning genom avancerad skärande bearbetning av metall och plast för framställning av detaljer med mycket höga krav på kvalitet och precision.

KMV är specialiserat på invändig bearbetning, främst precisionsborrning, till kunder inom den nordiska industrin. LK Precision och Resinit producerar detaljer till framför allt medicinteknisk utrustning i små till medelstora serier. Mikroverktyg tillverkar finmekaniska komponenter och transmissionsdetaljer samt verktyg, fixturer, prototyper och specialutrustningar, allt i korta serier. Kuggteknik kompletterar Mikroverktyg med automatiserad verksamhet för högre volymer. Modellteknik är specialiserat inom prototyptillverkning, formande verktyg och kortserieproduktion. Lasertech är ledande inom industriell 3D-printing och lasersvetsning i metall. 

KUGGTEKNIK

Kuggteknik arbetar med skärande bearbetning och tillverkar kuggförsedda produkter i metall. Verksamheten är specialiserad på mindre kugghjul och transmissionsprodukter, framför allt industriverktyg, i återkommande serier till industrikunder med höga krav.

Läs mer

KUNGSÖRS MEKANISKA (KMV)

KMV är en av marknadens bredaste och starkaste leverantörer inom långhålsborrning. Förutom borrning erbjuder företaget även svarvning, fräsning, hening, riktning, slipning, värmebehandling och kromning. Bolaget verkar över hela Norden inom exempelvis gruvindustri, hydraulikindustri, förpackningsindustri, marinindustri, energiindustri, processindustri och offshoreindustri.

Läs mer

LASERTECH

Lasertech är ett ledande företag inom industriell 3D-printing och lasersvetsning i metall. Tjänsteutbudet omfattar även oförstörande provning, lasermärkning och laserhärdning. Lasertechs kunder är verksamma inom branscher som fordon, försvar och medicinteknik.

Läs mer

LK PRECISION

LK Precision är ett finmekaniskt företag som producerar komplicerade detaljer i metalliska material. Tillverkningen är koncentrerad till små och medelstora serier. Hög teknisk kompetens i kombination med spjutspetsteknologi inom skärande bearbetning innebär att bolaget kan erbjuda skräddarsydda produktionslösningar, framför allt som kontraktstillverkare mot de stora medicinteknikföretagen samt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin.

Läs mer

MIKROVERKTYG

Mikroverktyg arbetar med skärande bearbetning och är specialiserat på finmekaniska komponenter och transmissionsdetaljer som kugghjul, splines och kuggstänger. Tillverkningen omfattar också fixturer, prototyper, verktyg, mätdon, komponenter till flyg- och försvarsindustrin, hydraulkomponenter, reservdelar samt andra detaljer med höga krav.

Läs mer

MODELLTEKNIK

Modellteknik har spetskompetens inom avancerad skärande bearbetning och formtillverkning. Verksamheten förfogar över resurser för såväl prototyptillverkning, 3D-konstruktion, kontrollmätning och produktutveckling som skärande bearbetning i korta och medellånga serier. Kunderna finns främst inom segmenten fordon och försvar. 

Läs mer

RESINIT

Resinits specialitet är svårbearbetade plastmaterial med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Som leverantör av detaljer till utrustning för medicin och analys fordras hög precision och stor materialkunskap.

Läs mer

MODELLTEKNIK TILLFÖR YTTERLIGARE TEKNIKKOMPETENS

Modellteknik förvärvades i november 2020 och ingår i XANOs affärsenhet Precision Technology. Modellteknik tillför ytterligare teknikkompetens och kapacitet som ger affärsenheten möjlighet att ta ansvar för hela värdekedjan, från prototyp till serieproduktion.

Läs mer

KUGGTEKNIK KOMPLETTERAR MIKROVERKTYG

Kuggteknik blev en del av XANO-koncernen 2019. Samarbetet med systerbolaget Mikroverktyg skapar möjligheter till tätt kompetensutbyte och ömsesidigt nyttjande av såväl maskinella som personella resurser. 

Läs mer