Visselblåsning

 

Vi är måna om att göra rätt och att bibehålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att hindra förekomsten av oegentligheter och upptäcka eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden. Om du föredrar det, kan du i stället rapportera till din chef personligen.

För att upprätthålla en oberoende och självständig rapporthantering anlitar vi en extern mottagarfunktion för vår visselblåsartjänst. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande: 
»  Kopiera adressen till tjänsten och klistra in den i adressfältet på din webbläsare.
»  Använd inte företagets dator eller nätverk.

 

Webbadress till visselblåsartjänst

https://whistle.qnister.com/xano

 

GDPR

Information om personuppgiftsbehandling.