XANO – UTVECKLAR NISCHADE TEKNIKFÖRETAG

XANO utvecklar, förvärvar och driver tillverkande verksamheter med unika eller marknadsledande produkter och system med tillhörande tjänster. En stark entreprenörsanda, ett utpräglat teknikkunnande och en djup förståelse för våra kunders affärer är kännetecknande för hela koncernen.

Koncernens företag erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Verksamheten är uppdelad i affärsenheterna Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology.

XANO-aktien

XANOs B-aktie noterades på börsen 1988 och återfinns nu på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Mer information om aktien »

ÅRSSTÄMMA 2021

Årsstämma avhålls torsdagen den 3 juni 2021 kl. 15:00 i Jönköping.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska skriftligen ha inkommit med sådan begäran till bolaget senast den 15 april 2021 för att ärendet ska kunna tas in i kallelsen. Begäran sänds till bolaget under adress: XANO Industri AB, Att. Årsstämma 2021, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping eller via epost till ir@xano.se med ”Årsstämma 2021” som ämne. 

Via länken nedan hittar du dokument från föregående stämman. Du kan också se en inspelad version av VD:s anförande.

Årsstämma 2020 »