XANO – UTVECKLAR NISCHADE TEKNIKFÖRETAG

XANO utvecklar, förvärvar och driver tillverkande verksamheter med unika eller marknadsledande produkter och system med tillhörande tjänster. En stark entreprenörsanda, ett utpräglat teknikkunnande och en djup förståelse för våra kunders affärer är kännetecknande för hela koncernen.

Koncernens företag erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Verksamheten är uppdelad i affärsenheterna Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology.

XANO-aktien

XANOs B-aktie noterades på börsen 1988 och återfinns nu på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Mer information om aktien »

ÅRSSTÄMMA 2021

Årsstämma avhålls torsdagen den 3 juni 2021.

Med anledning av en fortsatt hög spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare kan delta i stämman genom att rösta per post före stämman.

Årsstämma 2021 »