NY TEKNIK KRYMPER VÄRLDEN

Jorgensen Engineering installerar kompletta produktionsanläggningar till den internationella livsmedelsindustrin över hela världen. Anläggningarnas kapacitet och effektivitet rankas bland de högsta inom branschen, och bidrar till en pålitlig och säker produktion för kunderna.

Läs mer

ÖKAD MEDVETENHET KRING AFFÄRSETIK

God affärsetik ska vara en självklarhet i alla koncernens företag och uppförandekoden är en del av introduktionen i samband med förvärv.

Läs mer