Framgångsfaktorer

Människorna, entreprenörskapet och engagemanget för långsiktiga partnerskap är våra främsta styrkor. Det är en vinnande kombination som gör det möjligt för oss att möta våra intressenters förväntningar och fortsätta utvecklas. 

Hållbarhet för XANO

Ett hållbart företagande är en förutsättning för en långsiktigt lönsam tillväxt. För oss är detta en självklarhet och vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av arbetsdagen i alla delar av vår verksamhet. Det kan handla om små beteendeförändringar som på lång sikt har en stor positiv påverkan till mer genomgripande och resurskrävande insatser. Vårt hållbarhetsarbete är långsiktigt och genom att koncentrera det till områden där vi har störst möjlighet att påverka utvecklingen kan vi göra verklig skillnad.

Hållbarhetsfrågor i fokus:
•    Klimatutsläpp och energianvändning
•    Materialanvändning och avfallshantering
•    Employer branding
•    Ansvarsfulla inköp och kvalitet
•    Ekonomiskt resultat