VÅRT ENGAGEMANG I SAMHÄLLET ÄR SJÄLVKLART

Många av våra företag är verksamma på små orter och är en viktig arbetsgivare för de boende. Vårt engagemang i det samhälle där vi verkar är därför självklar, och kan handla om samarbete med kommuner kring sysselsättning för personer med funktionsvariationer och integration av nyanlända samt aktivt medlemskap i lokala näringslivsföreningar. Flera företag i koncernen samarbetar med svenska högskolor och universitet, som kan innebära allt ifrån att ta emot praktikanter och lärlingar i verksamheten till att delta i forsknings- och teknikutvecklingsprojekt. Ett gott samarbete med skolor betyder mycket för att vi ska kunna säkerställa framtida kompetensförsörjning. Att ta ansvar för lokalsamhället kan också handla om stöd till och samarbeten med idrottsklubbar, där vi prioriterar barn- och ungdomsaktiviteter före elitsatsningar. 

Läs om Ackurats samarbete med Växjö kommun »

RESPEKT OCH ÖPPENHET

Som anställd inom XANO-koncernen förväntas varje medarbetare behandla kollegor och andra medmänniskor med respekt. Vi strävar efter att ha ett öppet och tillåtande arbetsklimat med nolltolerans mot all form av diskriminering och trakasserier.

Uppförandekod »