MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING TILL FÖRDEL FÖR ALLA

Ackurat samarbetar sedan många år med Växjö kommun och tar emot personer med funktionsvariationer i sin verksamhet. Dessa personer får en meningsfull vardag samtidigt som Ackurat får hjälp i sin produktion.