AKTIEÄGARE

Vid utgången av 2019 hade XANO 4 326 aktieägare, att jämföra med 3 822 vid samma tidpunkt föregående år. 4 124 av dessa var fysiska personer boende i Sverige. Det institutionella ägandet utgjorde 2,9 procent av rösterna och 9,5 procent av kapitalet.

IR-KONTAKT


Lennart Persson
VD och koncernchef
+46 36 31 22 00
lennart.persson@xano.se

XANO_storsta_aktieagare_201231.jpg