AKTIEÄGARE

Vid utgången av 2020 hade XANO 4 422 aktieägare, att jämföra med 4 326 vid samma tidpunkt föregående år. 4 222 av dessa var fysiska personer boende i Sverige. Det institutionella ägandet utgjorde 3,4 procent av rösterna och 11,2 procent av kapitalet.

IR-KONTAKT


Lennart Persson
VD och koncernchef
+46 36 31 22 00
lennart.persson@xano.se

XANO_storsta_aktieagare_201231.jpg