AKTIEÄGARE

 

Vid halvårsskiftet 2021 uppgick antalet aktieägare till ca 5 750. Sedan årsskiftet har antalet ökat med drygt 1 300.

IR-KONTAKT


Lennart Persson
VD och koncernchef
+46 36 31 22 00
lennart.persson@xano.se

XANO_storsta_aktieagare_210630.jpg