AKTIEÄGARE

 

Vid årsskiftet 2021/2022 uppgick antalet aktieägare till 7 032. Under 2021 ökade antalet med drygt 2 600.

Nedanstående tabell avser förhållandena per den 30 juni 2022, efter genomförd aktiesplit 2:1 i juni 2022.

IR-KONTAKT


Lennart Persson
VD och koncernchef
+46 36 31 22 00
lennart.persson@xano.se

XANO_storsta_aktieagare_2022-06-30.jpg