30 juni 2020 13:30

Förändring av antalet aktier och röster

Under 2016 emitterades personalkonvertibler med slutdag den 30 juni 2020. Under perioden 1–12 juni 2020 har nominellt 57 776 921:50 SEK anmälts för konvertering till aktier av serie B. Konverteringskursen var 54:50 SEK och antalet nya aktier av serie B som tillkommit till följd av konverteringen uppgår till 1 060 127. Registreringen har verkställts i juni 2020.

Efter genomförd konvertering uppgår totalt antal registrerade aktier i bolaget till 29 247 107, varav 7 288 800 av serie A och 21 958 307 av serie B, med kvotvärde 1:25 SEK. A-aktie medför tio röster och B-aktie en röst. Totalt antal röster uppgår till 94 846 307. Bolaget innehar 292 444 egna aktier av serie B. Aktiekapitalet uppgår till 36 558 883:75 SEK.

IR-kontakt

Lennart Persson
VD och koncernchef

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden

Tack, vi har tagit emot din anmälan.

Ett fel uppstod när prenumerationen skulle skicka. Vänligen försök igen senare.