21 juli 2020 10:10

Information om aktieförsäljning

Inom ramen för ett fyraårigt konvertibelprogram riktat till anställda inom XANO-koncernen och beslutat av årsstämman 2016, konverterade bland andra XANOs koncernledning, VD/koncernchef Lennart Persson och finanschef Marie Ek Jonson, nyligen innehavet av konvertibler till 116 936 respektive 56 000 XANO-aktier av serie B. För att finansiera transaktionen har Lennart Persson avyttrat 56 936 och Marie Ek Jonson 28 000 av de nya aktierna i enlighet med ett erbjudande från Evli Corporate Finance AB. Lennart Perssons innehav, inklusive närståendes innehav, uppgår därefter till 208 000 XANO-aktier av serie B. Marie Ek Jonsons innehav uppgår efter avyttringen till 48 000 XANO-aktier av serie B.

IR-kontakt

Lennart Persson
VD och koncernchef

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden

Tack, vi har tagit emot din anmälan.

Ett fel uppstod när prenumerationen skulle skicka. Vänligen försök igen senare.