2 november 2020 13:30

XANO förvärvar företag inom skärande bearbetning

XANO har idag, via dotterbolag, tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Modellteknik i Eskilstuna AB.

Modellteknik är ett verkstadsföretag med spetskompetens inom avancerad skärande bearbetning och formtillverkning. Verksamheten förfogar över resurser för såväl prototyptillverkning, 3D-konstruktion, kontrollmätning och produktutveckling som skärande bearbetning i korta och medellånga serier. Kunderna finns främst inom segmenten fordon och försvar. Företaget har 22 anställda och omsätter 35 MSEK. 

Modellteknik kommer att ingå i XANOs affärsenhet Precision Technology. Genom förvärvet tillförs ytterligare teknikkompetens och kapacitet som ger affärsenheten möjlighet att möta kunders önskemål om att ta ansvar för hela värdekedjan, från prototyp till serieproduktion, vilket stärker det gemensamma erbjudandet. Modellteknik samarbetar idag med ett antal kunder som redan är etablerade inom affärsenheten men förvärvet ger också tillgång till nya marknadssegment.

Konsolidering sker från och med den 2 november 2020. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på XANOs resultat per aktie.

IR-kontakt

Lennart Persson
VD och koncernchef

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden

Tack, vi har tagit emot din anmälan.

Ett fel uppstod när prenumerationen skulle skicka. Vänligen försök igen senare.