14 december 2020 14:30

XANO förvärvar Lasertech

XANO har idag, via dotterbolag, tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Lasertech LSH AB i Karlskoga.

Lasertech är ett ledande företag inom industriell 3D-printing och lasersvetsning i metall. Tjänsteutbudet omfattar även oförstörande provning, lasermärkning och laserhärdning. Lasertech har en stabil kundstruktur med välrenommerade företag inom branscher som fordon, försvar och medicinteknik. Årsomsättningen uppgår till ca 60 MSEK med god lönsamhet. Konsolidering sker från och med den 1 december 2020. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på XANOs resultat per aktie.

Lasertech kommer att ingå i XANOs affärsenhet Precision Technology. Förvärvet tillför ytterligare teknikkompetens och skapar samtidigt ökade tillväxtmöjligheter för såväl Lasertech som övriga koncernföretag. Lasertech samarbetar idag med ett antal kunder som redan är etablerade inom affärsenheten men förvärvet ger också tillgång till nya marknadssegment.

Inom ramen för förvärvet var säljarnas önskan att återinvestera motsvarande maximalt 5 MSEK av erhållen köpeskilling via förvärv av XANO-aktier. XANOs styrelse har därför beslutat att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier, som gäller fram till och med årsstämman 2021. 37 878 egna aktier av aktieslag B har överlåtits till kurs 132:00 SEK. Betalning för aktierna har erhållits i form av revers om 5 MSEK.

Före transaktionen uppgick XANOs innehav av egna aktier till 292 444 av aktieslag B, vilket också var det högsta antal aktier som kunde överlåtas. Efter överlåtelsen uppgår antalet aktier i eget förvar till 254 566 av aktieslag B, motsvarande 0,9 procent av totalt aktiekapital.

IR-kontakt

Lennart Persson
VD och koncernchef

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden

Tack, vi har tagit emot din anmälan.

Ett fel uppstod när prenumerationen skulle skicka. Vänligen försök igen senare.