31 maj 2021 16:00

XANO förvärvar ledande mjukvaruspecialist inom industriell digitalisering

XANO har idag, via dotterbolag, tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i CIM Industrial Systems A/S med dotterbolag, beläget i Aarhus, Köpenhamn och Fredericia, Danmark. 

CIM är en ledande mjukvaruspecialist inom Industri 4.0-konceptet. Baserat på egenutvecklade strukturer och produkter tillhandahåller CIM kompletta, kundanpassade mjukvarulösningar inom Industrial IoT, Track & Trace/Serialisation, Machine Vision och Test & Measurement. CIMs lösningar gör det möjligt för dess kunder att fatta verksamhetskritiska beslut grundade på tillförlitliga data. Kunderna utgörs av välrenommerade företag inom sektorerna läkemedel och infrastruktur. 

CIM sysselsätter omkring 50 personer, de flesta med ingenjörsbakgrund. Omsättningen uppgick under 2020 till 56 MDKK. Företaget befinner sig i en expansiv fas och tror på en tillväxt om cirka 15 procent under 2021 relaterad till såväl befintliga som nya marknadssegment.

CIMs industriella mjukvaruprodukter och utvecklingskapacitet kompletterar befintlig automationsverksamhet inom XANOs affärsenhet Industrial Solutions. Förvärvet tillför specialistkompetens inom mjukvaruutveckling och ger även tillgång till nya marknadssegment. Det finns goda utvecklingsmöjligheter för affärskonceptet internationellt och många av CIMs tjänster är direkt applicerbara på de egenutvecklade systemen inom affärsenheten. Med gemensamma resurser kan affärsenhetens företag förse marknaden med helhetslösningar som inkluderar avancerad mjukvaruintelligens och har därigenom förstärkta möjligheter att genomföra omfattande och komplexa automationsuppdrag. CIMs produkter och tjänster kan också erbjudas till kunder inom koncernens övriga affärsenheter.

Konsolidering sker från och med den 31 maj 2021. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på XANOs resultat per aktie.

IR-kontakt

Lennart Persson
VD och koncernchef

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden

Tack, vi har tagit emot din anmälan.

Ett fel uppstod när prenumerationen skulle skicka. Vänligen försök igen senare.