XANO-KONCERNEN

Koncernen utgörs av teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Verksamheten är uppdelad i affärsenheterna Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology.

Tillverkningstjänsterna inom koncernen är koncentrerade kring olika metoder att framställa produkter i metall och plast. Bearbetning av plast sker genom formblåsning, rotationsgjutning, maskinbearbetning och formsprutning. Flera av koncernens företag maskinbearbetar metall med metoder som svarvning, fräsning och långhålsborrning. Bearbetning av plåt sker genom exempelvis trycksvarvning, laserskärning, kantbockning och svetsning. För produkter med särskilda renhetskrav sker tillverkning och montering i renrumsmiljö. Det finns också stor erfarenhet av systemmontage av komplexa produkter.