Marie Ek Jonson

Finanschef

Född 1967, anställd 1992.

Huvudsaklig utbildning:
Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Controller ITAB.

Innehav i XANO:
96 000 B-aktier. Nom. 3 422 100 SEK konvertibler motsvarande 56 100 B-aktier.