Marie Ek Jonson

Finanschef

Född 1967, anställd 1992.

Huvudsaklig utbildning:
Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Controller ITAB.

Innehav i XANO:
20 000 B-aktier och 56 000 interimsaktier (B).