Anna Benjamin

Vice ordförande

Född 1976, invald i styrelsen 2016.

Huvudsaklig utbildning:
Magisterexamen i ekonomi.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Projektledare affärsutveckling ICA Sverige, manager PricewaterhouseCoopers, controller Nobina.

Övriga uppdrag i XANOs styrelse:
Ledamot i revisionsutskott.

Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, AGES Industri AB, Hand in Hand Sweden, INEV AB, Pegital Investment AB m fl.

Aktieinnehav i XANO:
10 257 600 A-aktier och 5 902 400 B-aktier (eget och närståendes).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Kontrollerar via eget och närståendes innehav över tio procent av såväl aktier som röster i bolaget.