Fredrik Rapp

Ordförande

Född 1972, invald i styrelsen 2004.

Huvudsaklig utbildning:
Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
VD Pomona-gruppen, VD Talk Telecom.

Övriga uppdrag i XANOs styrelse:
Ordförande i ersättningsutskott.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Argynnis Group AB, Estinvest AB, Serica Consulting AB och Svenska Handbollförbundet. Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, Corem Property Group AB, AGES Industri AB, Pomona-gruppen AB, AB Segulah m fl. 

Aktieinnehav i XANO:
4 320 000 A-aktier och 12 536 360 B-aktier (eget och närståendes samt innehav där bestämmande inflytande kan utövas).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Kontrollerar via eget och närståendes innehav över tio procent av såväl aktier som röster i bolaget.