Per Rodert

Ledamot

Född 1953, invald i styrelsen 2013.

Huvudsaklig utbildning:
Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
VD INEV, VD Rörvik Timber, VD och ekonomidirektör Munksjö.

Övriga uppdrag i XANOs styrelse:
Ordförande i revisionsutskott.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Alfaros AB, DevPort AB, INEV AB, Jönköping Business Development AB, Sport Competence AB, Sulkysport AB m fl.

Aktieinnehav i XANO:

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.