Per Rodert

Ledamot

Född 1953, invald i styrelsen 2013.

Huvudsaklig utbildning:
Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
VD INEV, VD Rörvik Timber, VD och ekonomidirektör Munksjö.

Övriga uppdrag i XANOs styrelse:
Ordförande i revisionsutskott. 

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i DevPort AB, Allt i Plåt AB, Orax AB. Styrelseledamot i GMA AB, Gräsvårdsmaskiner AB, INEV AB, Jönköping Business Development AB, Lanab Group AB, Sport Competence AB, Sulkysport AB, Viking Bed AB, Walker Sweden AB.

Aktieinnehav i XANO:

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.