Petter Fägersten

Ledamot

Född 1982, invald i styrelsen 2011.

Huvudsaklig utbildning:
Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
VD och marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping.

Övriga uppdrag i XANOs styrelse:
Ledamot i ersättningsutskott.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, INEV AB, Idyllum AB, Skanditape AB, Övre Kullen AB m fl.

Aktieinnehav i XANO:
1 201 600 B-aktier (eget och närståendes).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid en samlad bedömning betraktad som beroende i förhållande till större ägare.