CIPAX ÅTERVINNER ENERGI

Genom samarbete med ett grannföretag tar Cipax i Norge tillvara restpropan som annars skulle ha gått till spillo. Härigenom minskar också antalet transporter eftersom restpropanet inte behöver fraktas vidare till destruktion. Leveranser av uttjänta behållare kommer in till Cipax grannföretag och töms där på restpropan. Efter oljeavskiljning och partikelfiltrering förs det sedan över till Cipax genom en gasledning i marken mellan företagen. Återvinningen fungerar mycket bra och restpropanet utgör idag ca 25 procent av den totala förbrukningen hos Cipax.

Läs mer om Cipax