SPECIALIST INOM ROTATIONSGJUTNING

Tillverkningen på Cipax karaktäriseras av kostnadseffektivitet för små serier genom låga verktygskostnader och flexibel produktion. Flexibiliteten i produktutformningen möjliggör framställning av komplexa artiklar. Exempel på kundspecifika produkter är olika sorters tankar, rör och kåpor med stor bredd avseende arbetstemperatur och god kemisk resistens. Förutom kundspecifik tillverkning, som svarar för hälften av omsättningen, arbetar Cipax med egenutvecklade produkter som båtar och nedgrävbara tankar. Huvuddelen av leveranserna sker till ledande företag i Norden och Baltikum inom branscher som marin infrastruktur, fordon och övrig teknikindustri.

POLYETEN – ETT BRA MILJÖVAL

Att bidra till att minska fotavtrycket på miljön är viktigt för Cipax. All typ av produktion har en påverkan på miljön, så allt som leder till att minska den skapar positiva effekter för vår gemensamma miljö.

Läs mer