HELAUTOMATISKA FÖRPACKNINGSSYSTEM

CPS utvecklar, tillverkar och säljer system för helautomatiserad hantering av i första hand livsmedelsförpackningar. Försäljningen sker globalt med Europa som huvudmarknad. Företagets strategi är att leverera effektiva förpackningsmaskiner som väsentligt förbättrar kundernas förpackningsprocess samtidigt som materialanvändningen och kostnaderna minskar.

CPS har sin verksamhet i Stamproy, Nederländerna. Företaget har 70 anställda och omsättningen uppgår till ca 25 MEUR.