DIGITAL TVILLING SKILDRAR VERKLIGHETEN

”Genom att bygga digitala tvillingar av framtida system har vi gjort ytterligare framsteg inom innovativ digitalisering. Med en mängd simuleringsverktyg skapar vi ett virtuellt produktionssystem innan det finns i verkligheten. Det bidrar till tids- och kostnadseffektiviseringar för både oss och kunden”, säger Kenneth Bo Madsen som är VD på danska Jorgensen Engineering.

Konceptet bygger på att systemet får en digital kopia, och i ett perfekt scenario ska den vara identisk i funktionalitet med det fysiska systemet. Genom den digitala tvillingen kan Jorgensen visa sina kunder hur projektet kommer att se ut i verkligheten och testa programmeringen innan maskinerna finns fysiskt på plats.

”Tanken är att skapa en smidig framtida produktion genom att redan i det virtuella stadiet hitta brister och förbättringspotential för att undvika misstag i verkligheten”, påpekar Kenneth. Det minskar Jorgensens produktionstid eftersom programmerarna löpande kan arbeta med att effektivisera systemet utifrån utfallet av de tester som görs.

SKAPAR VÄRDE I SAMARBETET
I den virtuella världen skapas även nya möjligheter att utbilda kunden i systemet så att kunskapen finns där när systemet ska implementeras i produktionen. ”Att kunna simulera och virtuellt kunna visa kunden vad vi menar, istället för att skicka tunga dokument som kunden behöver läsa, ökar förståelsen och gör samarbetet med kunden mer värdeskapande”, säger Kenneth.

”Efter leverans kan vi fortsätta att testa nya produkter och optimera processer utan att kunden behöver stoppa produktionen i den fysiska anläggningen under tiden. Den digitala tvillingen förenklar även service och support då det kan ske på distans. Vi ser helt enkelt många fördelar med att förberedelser sker i den digitala världen innan systemleveransen genomförs”, fortsätter Kenneth. 

Den data som samlas in och analyseras hjälper till att visualisera möjligheter till effektivisering i produktionsanläggningen. ”Den analyserade datan ger oss en bild av hur verkligheten ser ut och en insikt om hur vi kan förändra för att förbättra. Den tid som vi tidigare la på att lösa eventuella problem ad-hoc, kan vi idag istället lägga på att optimera anläggningen så att vi kan undvika störningar”, avslutar Kenneth.