AUTOMATIONSUTRUSTNING FÖR FÖRPACKNINGSHANTERING

NPB konstruerar, tillverkar och säljer automationsutrustning primärt för hantering av lock i metall. Utrustningen baseras på egenutvecklad branschunik teknik och företaget har specialistkompetens inom såväl konstruktion och mekanik som elstyrning.