TRANSPORTÖRSYSTEM OCH ACKUMULERINGSENHETER FÖR FÖRPACKNINGAR

Polykettings automationslösningar syftar till att skapa högsta möjliga effektivitet i kundernas produktionslinjer, där stora mängder förpackningar fylls och transporteras.