KUGGTEKNIK KOMPLETTERAR MIKROVERKTYG

Den 1 juli 2019 blev Kuggteknik en del av XANO-koncernen. Synergierna som uppnås via förvärvet är många, inte minst sett ur ett helhetsperspektiv. Samarbetet med systerbolaget Mikroverktyg skapar möjligheter till tätt kompetensutbyte och ömsesidigt nyttjande av såväl maskinella som personella resurser. På så sätt omfattar företagens gemensamma marknadserbjudande hela kedjan från produktutveckling via förserier och volymproduktion till återvinning av material.