KUGGTEKNIK KOMPLETTERAR MIKROVERKTYG

Kuggteknik ingår i XANO-koncernen sedan 2019. Samarbetet med systerbolaget Mikroverktyg skapar möjligheter till tätt kompetensutbyte och ömsesidigt nyttjande av såväl maskinella som personella resurser. På så sätt omfattar företagens gemensamma marknadserbjudande hela kedjan från produktutveckling via förserier och volymproduktion till återvinning av material.