AVANCERAD BEARBETNING MED HÖG TEKNIKNIVÅ

LK Precision tillverkar komponenter i metall och plast med komplex geometri, snäva toleranser och höga krav på precision. De komponenter företaget tillverkar används ofta inom medicinteknisk industri och andra branscher där människors liv och hälsa kan sättas på spel om produkterna inte fungerar optimalt. Därför är extrem noggrannhet och precision A och O i bolagets produktionsprocesser.