SPETSKOMPETENS INOM AVANCERAD BEARBETNING

Modellteknik har spetskompetens inom avancerad skärande bearbetning och formtillverkning. Verksamheten förfogar över resurser för såväl prototyptillverkning, 3D-konstruktion, kontrollmätning och produktutveckling som skärande bearbetning i korta och medellånga serier. Kunderna finns främst inom segmenten fordon och försvar.