KVALIFICERAD LEVERANTÖR AV MASKINBEARBETADE PLAST- OCH LAMINATKOMPONENTER

Resinits specialitet är svårbearbetade plastmaterial. Företaget erbjuder helhetslösningar där mekanisk bearbetning kompletteras med tillhörande tjänster, framför allt montering. De vänder sig främst till internationella aktörer inom branscher som livsmedels- och medicinteknik, försvars- och kraftindustri samt övrig teknikindustri.