HÅLLBART SAMARBETE INOM VÅGKRAFT

KMV inledde för ett par år sedan ett samarbete med det svenska företaget CorPower Ocean, en ledande aktör inom vågenergiteknik. Det handlar om leveranser av flera cylinderrör på runt två meter till en vågkonverterare i ett pilotprojekt. I fokus för projektet står innovativ och patenterad teknik för att utvinna hållbar energi från havet. Forskningsrapporter visar att minst 20 procent av världens energiåtgång skulle kunna täckas av vågkraft, något som gör samarbetet mellan bolagen extra inspirerande tycker KVM:s VD Mattias Nettelbladt.

”Det är ett mycket intressant projekt, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Tillgången till ren energi är en av världens stora knäckfrågor och om vår kompetens och våra produkter kan bidra till att vara en liten del av lösningen, om än på detaljnivå, är det självfallet mycket positivt”, säger han.

Samarbetet mellan företagen startade 2019. ”CorPower Ocean hade behov av flera cylindriska rör i ett specifikt material, men initialt inledde de faktiskt diskussioner med en annan aktör”, säger han. Det visade sig att den aktören inte hade möjlighet att leverera de maskinbearbetade rören i den kvalitet som kunden önskade och då hänvisade till KMV. ”Det var ett tidigare gott samarbete som nu ledde till ett nytt med CorPower Ocean, och det är glädjande”, säger Mattias.

En stor utmaning inom vågkraft är att utrustningen ska klara den tuffa havsmiljön och samtidigt generera energi i en mängd som gör den lönsam. CorPower Oceans vågkraftverk är konstruerat för att klara både och. Det första vågkraftverket som byggdes var i skala 1:2 och sjösattes utanför Skottlands kust. Resultatet blev bättre än vad man hade vågat hoppas på – både när det gäller stormöverlevnad och energiutvinning.

Nu driver bolaget projektet vidare till nästa steg – med fullskaliga maskiner och denna gång i Portugal. Innan dess ska det göras tester som bland annat går ut på att se hur stora krafter bojarna klarar av och hur mycket energi de kan alstra över tid. Om allt löper enligt planerna, innebär det att CorPower Ocean från 2024 kan börja leverera vågkraftverk i volym till kunder som bygger vågkraftsparker runt om i världen.

CorPower Ocean vill ha sina leverantörer geografiskt nära av flera skäl. Ett av dem är att ett utvecklingsprojekt kräver ett flexibelt och nära utbyte med varje enskild samarbetspartner. ”Vår geografiska närhet men också vår förmåga att leverera helhetslösningar tillsammans med våra systerbolag gör oss till en perfekt samarbetspartner till CorPower Ocean. De ser både kostnads- och tidseffektiva fördelar med att ha en leverantör istället för flera”, avslutar Mattias.