Anmälan till årsstämma 2020

Anmälan till årsstämma i XANO Industri AB (publ) torsdagen den 25 juni 2020 kl. 16:00 på First Hotel Jönköping, M2 Center, Ryhovsgatan 3-5 i Jönköping.

Inregistrering till stämman börjar kl. 15:30.

Detta formulär kan användas av aktieägare som är privatperson och själv önskar närvara på stämman alternativt avser att utöva sin rösträtt via poströstning.

För juridiska personer och aktieägare som företräds av ombud sker anmälan per telefon 036-31 22 00, via e-post till ir@xano.se eller med post till XANO Industri AB, Årsstämma 2020, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping. Sker deltagande med stöd av fullmakt ska originalet sändas tillsammans med anmälan eller uppvisas vid inregistrering.

Anmälan ska vara XANO tillhanda senast måndagen den 22 juni 2020.

Alla fält markerade med en stjärna (*) måste fyllas i. 

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter uppmanas aktieägare att överväga möjligheten att poströsta istället för att närvara fysiskt vid stämman. Formulär för poströstning med ytterligare anvisningar och villkor laddar du ner här.

Behandling av personuppgifter
XANO Industri AB, med org.nr 556076-2055 och säte i Jönköping, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur dina person­uppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.