Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporten beskriver XANOs bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.
 

XANO_2021_bolagsstyrningsrapport.jpg