EN VIKTIG DEL AV AFFÄRSKONCEPTET

Förvärv utgör en väsentlig del av vårt affärskoncept och vi arbetar hela tiden aktivt med att söka upp nischade verksamheter som passar in i vår koncernprofil. 

Entreprenörskap med ett starkt driv är den viktigaste gemensamma nämnaren hos företagen inom koncernen. Vi vill ha platta organisationer med snabba beslutsvägar och korta tider till lösningar. Ledarskapet ska vara jordnära och närvarande med tydliga krav på delaktighet från alla medarbetare.

Det långsiktiga tänkandet präglar alla aktiviteter och beslut inom koncernen. XANO investerar långsiktigt i sina företag och ger varje enhet resurser och utrymme att utvecklas.

Sedan 1980 har över 60 företag och verksamheter som kompletterar, adderar teknikkompetens eller ger tillgång till nya marknadssegment förvärvats.

För att renodla verksamheten, ge ytterligare utrymme åt större enheter att utvecklas och även skapa mervärde för aktieägarna har två avknoppningar genomförts: 2004 av ITAB Shop Concept och 2014 av AGES, nu separat noterade på Nasdaq Stockholm respektive First North.

CIM – LEDANDE MJUKVARUSPECIALIST

CIM är en ledande mjukvaruspecialist inom industriell digitalisering. Baserat på egenutvecklade strukturer och produkter tillhandahåller CIM kompletta, kundanpassade mjukvarulösningar som gör det möjligt för dess kunder att fatta verksamhetskritiska beslut grundade på tillförlitliga data. Kunderna utgörs av välrenommerade företag inom sektorerna läkemedel och infrastruktur. 

Mer om CIM

MER AUTOMATION MED CPS

CPS utvecklar, tillverkar och säljer system för helautomatiserad hantering av i första hand livsmedelsförpackningar. Försäljningen sker globalt med Europa som huvudmarknad. Företagets strategi är att leverera effektiva förpackningsmaskiner som väsentligt förbättrar kundernas hanteringsprocess samtidigt som materialanvändningen och kostnaderna minskar. 

Mer om CPS

LASERTECH TILLFÖR NY TEKNIK

Lasertech i Karlskoga ingår i XANOs affärsenhet Precision Technology och är ett ledande företag inom industriell 3D-printing och lasersvetsning i metall. Tjänsteutbudet omfattar även oförstörande provning, lasermärkning och laserhärdning. Lasertechs kunder är verksamma inom branscher som fordon, försvar och medicinteknik.

Mer om Lasertech

YTTERLIGARE KAPACITET VIA MODELLTEKNIK

Modellteknik i Eskilstuna ingår i XANOs affärsenhet Precision Technology. Modellteknik tillför ytterligare teknikkompetens och kapacitet som ger affärsenheten möjlighet att ta ansvar för hela värdekedjan, från prototyp till serieproduktion.

Mer om Modellteknik

KUGGTEKNIK – PRECISION I VARJE DETALJ

Kuggteknik i Leksand arbetar med skärande bearbetning och har specialistkompetens när det gäller tillverkning av kuggförsedda produkter i metalliska material. Verksamheten har resurser för produktion av såväl prototyper och stora volymer till snäva toleranser. Företagets kunder finns främst inom segmenten verktygs- och maskintillverkning, medicinteknik, förpackningsindustri och försvar.

Mer om Kuggteknik

POLYKETTING – ACKUMULERAD FRAMGÅNG

Polyketting arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av automationsutrustning, främst transportörsystem och ackumuleringsenheter, till förpackningsindustrin.

Mer om Polyketting

BLOWTECH – FÖRVÄRV SOM BREDDAR OCH STÄRKER

Blowtech är en ledande nordisk aktör inom teknisk formblåsning av plast med tillverkning av komplexa komponenter till fordon och anläggningsmaskiner samt för utrustning inom infrastruktur.

Mer om Blowtech