VÅR HISTORIA

Allt började 1937 då Karl Rothweiler startar neontillverkning i en liten lokal i stadsdelen Torpa i Jönköping. Åren går och 1960 byter Karl namn på bolaget till ITAB, som är en förkortning av Igni Tronim och vittnar om en period i företagets historia då man tillverkar elektroniska tändsystem. Affärerna går bra och Karl är länge ensam ägare till bolaget, men drygt 40 år efter bolagets grundande kliver in ny delägare in i bolaget ITAB Elektronik och Ljusskyltprodukter, nämligen entreprenören Tord Johansson. Då, 1979, omsatte bolaget 10 MSEK och under 80-talet utformades den affärsidé som än idag utgör grundstenen i vår verksamhet. De kommande decennierna kännetecknas av tillväxt genom förvärv av nya bolag, och för den delen även en del avyttringar. En milstolpe sker 1988 då ITAB tar steget in på Stockholmsbörsens OTC-lista, och 2005 byter bolaget namn till dagens XANO.

Mer historia