VÅR HISTORIA

Allt började 1937 då Karl Rothweiler startar neontillverkning i en liten lokal i stadsdelen Torpa i Jönköping. Åren går och 1960 byter Karl namn på bolaget till ITAB, som är en förkortning av Igni Tronik och vittnar om en period i företagets historia då man tillverkar elektroniska tändsystem. Affärerna går bra och Karl är länge ensam ägare till bolaget, men drygt 40 år efter bolagets grundande kliver in ny delägare in i bolaget ITAB Elektronik och Ljusskyltprodukter, nämligen entreprenören Tord Johansson. Då, 1979, omsatte bolaget 10 MSEK och under 80-talet utformades den affärsidé som än idag utgör grundstenen i vår verksamhet. De kommande decennierna kännetecknas av tillväxt genom förvärv av nya bolag, och för den delen även en del avyttringar. En milstolpe sker 1988 då ITAB tar steget in på Stockholmsbörsens OTC-lista, och 2005 byter bolaget namn till dagens XANO.

2021

Case Packing Systems (CPS) och CIM Industrial Systems förvärvades i maj.

CPS utvecklar, tillverkar och säljer system för helautomatiserad hantering av i första hand livsmedelsförpackningar. 

CIM är en ledande mjukvaruspecialist inom industriell digitalisering med kompletta lösningar som gör det möjligt för dess kunder att fatta verksamhetskritiska beslut grundade på tillförlitliga data.

I november förvärvades PRM, verksamt inom teknisk rotationsgjutning. PRM utvecklar och tillverkar produkter och system i polymera material och förfogar över Europas största gjutmaskin. 

2020

Under fjärde kvartalet förvärvades Modellteknik och Lasertech.

Modellteknik är ett verkstadsföretag med spetskompetens inom avancerad skärande bearbetning och formtillverkning. Kunderna finns främst inom segmenten fordon och försvar.

Lasertech är ett ledande företag inom industriell 3D-printing och lasersvetsning i metall. Kunderna utgörs av välrenommerade företag inom branscher som fordon, försvar och medicinteknik.

2019

 

Förvärv av Kuggteknik som arbetar med skärande bearbetning och har specialistkompetens avseende tillverkning av kuggförsedda produkter i metalliska material. Verksamheten förfogar över resurser för produktion av såväl prototyper som stora volymer till snäva toleranser. Kunderna finns främst inom segmenten verktygs- och maskintillverkning, medicinteknik, förpackningsindustri och försvar.

2018

 

Förvärv av nederländska Polyketting som arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av automationsutrustning, främst transportör­system och ackumuleringsenheter, till förpacknings­industrin.

2018

 

Förvärv av Blowtech Group med produktionsanläggningar i Sverige och Norge. Blowtech är en ledande nordisk aktör inom teknisk formblåsning av plast med tillverkning av komplexa komponenter till fordon och anläggningsmaskiner samt för utrustning inom infrastruktur. 

2016

Förvärv av Jorgensen Engineering i Danmark. Jorgensen levererar teknikledande förpackningsmaskiner och hanteringslösningar till kunder inom segmenten mjölkpulver, livsmedel, läkemedel och djurfoder. 

2015

Tord Johansson, XANO:s grundare och styrelseordförande, avlider hastigt i en ålder av 60 år.

Förvärv av Canline i Nederländerna. Canline utvecklar och tillverkar automationsutrustning, huvudsakligen transportörsystem till industrin för lock- och burkhantering.

2014

Lennart Persson efterträder Sune Lantz på VD-posten.

Affärsenheten Precision Components avskiljs och delas ut till aktieägarna. Moderbolaget i gruppen, AGES Industri AB, noteras på First North.

Förvärv av Solna Pressgjuteri och ADC of Sweden. Företagen arbetar med pressgjutgods i aluminium.

2012

Förvärv av ÅGES och ITB Teknik. Företagen tillverkar och förädlar aluminiumgjutgods.

Avyttring av Eslöv Mekaniska Verkstad (EMEK).

Förvärv av Kungsörs Mekaniska Verkstad (KMV) och Albins Mekaniska Verkstad. Företagen arbetar som legotillverkare inom skärande bearbetning.

2011

Förvärv av Metall Göte som tillverkar metalldetaljer till främst fordonsindustrin.

2010

Avyttring av huvudparten av bolagen inom affärsenheten Plastic Components.

2008

Förvärv av Mikroverktyg som är specialiserat på små till medelstora finmekaniska detaljer och kugghjul till framför allt nordisk tillverkningsindustri.

2007

Förvärv av Eslöv Mekaniska Verkstad (EMEK). Företaget är underleverantör till mekanisk industri med skärande bearbetning i främst rostfritt stål som specialitet.

Förvärv av Rotosplast i Estland. Verksamheten består av konstruktion, utveckling och tillverkning av plastprodukter framställda genom rotationsgjutning.

Förvärv av Värnamo Industri som tillverkar komponenter genom skärande bearbetning för industrier inom bland annat fordon och maskinsystem.

2006

Förvärv av rotationsgjutningsverksamhet i Norge som bolagiseras och får namnet Cipax.

Förvärv av Fredriksons. Verksamheten utgörs av systemleveranser till främst livsmedels- och medicinteknisk industri.

2005

Namnbyte från ITAB till XANO. Namnet XANO är ett koncentrat av ordet expansion, något som ligger i koncernens långsiktiga målsättning.

Förvärv av Baltic Components i Estland. Företaget är specialiserat på produktion och montering av detaljer till fordonsindustrin.

Förvärv av NPB och Segerströms. NPB utvecklar och tillverkar förpackningsmaskiner och hanteringsutrustning för producenter av dryckes- och livsmedelsförpackningar. Segerströms tillverkar metalldetaljer genom skärande bearbetning till el- och elektronikindustrin samt bil- och verkstadsindustrin.

2004

Avveckling av verksamheten i Bladhs Plast Västervik.

Förvärv av LK Precision Parts som är en ledande leverantör av finmekaniska detaljer till bland annat medicinteknisk industri.

ITAB Inredning-koncernen knoppas av och delas ut till aktieägarna. Det utdelade moderbolaget namnändras till ITAB Shop Concept och noteras på Nya Marknaden.

2003

Avyttring av Antonson Gruppen.

Avyttring av ITAB Elektronik.

Förvärv av Skandinavisk Inredning som designar och levererar kompletta butiksmiljöer till större kedjeföretag inom detaljhandeln.

Förvärv av inkråmet i danska Shop Equipe. Verksamheten omfattar försäljning och marknadsföring av butiksutrustning i Danmark och den centraleuropeiska marknaden.

Förvärv av Södergrens Metallkonstruktion. Verksamheten omfattar utveckling och tillverkning av metallkomponenter.

Sune Lantz efterträder Tord Johansson som VD för moderbolaget.

2001

Förvärv av ETA Trafiksystem som är ett av Nordens ledande företag inom utveckling och försäljning av trafiksignalprodukter och övriga väginformationssystem.

Avveckling av verksamheten i Bladhs Plast Nynäshamn.

2000

Förvärv av inkråmet i ISC Inter Shop Center i Nederländerna. Verksamheten omfattar tillverkning av butiksinredning och kassadiskar.

Förvärv av Telmia Konsult & Industri som utvecklar och tillverkar elektronisk och mekanisk utrustning för data- och telekommunikation.

1999

Förvärv av Sabina Inredningar som tillverkar butiksinredning.

Förvärv av inkråmet i estländska Teamplast. Verksamheten omfattar tillverkning av plastprodukter inom segmenten elektronik och medicinteknik.

Avyttring av Westal.

Förvärv av Tegema som utvecklar och tillverkar elektronik inom segmenten kommunikation, styrning och övervakning.

Förvärv av Carex Formplast som utvecklar, konstruerar och tillverkar tekniskt formgods i plast.

1998

Förvärv av Expo Kaluste i Finland.

Förvärv av Profilspecialisten som tillverkar plastprofiler genom strängsprutning.

1997

Förvärv av Akribi Print och Antonson System.

1996

Förvärv av KB Design i Norge.

Förvärv av danska Helarcos tillverkning av startbatterikärl.

Förvärv av inkkråmet i Svenska Adja. Verksamheten omfattar tillverkning av tekniska formsprutningsdetaljer.

Förvärv av RIVA Hugin-Swedas kassadisktillverkning i Danmark.

Förvärv av inkråmet i Produktions AB R. Berg. Verksamheten består av tillverkning av kassadiskar till främst skandinavisk dagligvaruhandel.

1995

Avyttring av Törnbloms.

Avyttring av Dirak.

Förvärv av Harald Nilsen Innredninger.

Förvärv av Attention-gruppen.

Förvärv av Vetlanda Interiör.

Börsnotering av dotterbolaget Legra i Norge.

1994

Förvärv av Örnplast som tillverkar polyetenprodukter genom rotationsgjutning.

1992

Förvärv av Metallteknik Met-o-matic som tillverkar entrésystem och kundvagnsautomater för butiker och offentlig miljö.

Förvärv av inkråmet i Trafyr Multitronics. Verksamheten omfattar tillverkning av professionella fick- och handlampor samt utrustning till utryckningsfordon och trafikreglering.

1991

Förvärv av 45 % av aktierna i Legra som är Norges ledande tillverkare av butiksinredning.

Förvärv av kassadisktillverkaren Super Service i Danmark

Förvärv av Hagadahls Plast & Metall som tillverkar egna produkter inom elinstallationssektorn. 

1990

Förvärv av Vaaranen Elektroniikka i Finland som under några år varit distributör av koncernens skyltprodukter.

Avyttring av HS-Fabrikerna.

Förvärv av Östgöta Elektronik som tillverkar elektroniksystem.

1989

Förvärv av Bladhs Plast som legotillverkar plastdetaljer genom formsprutning.

Förvärv av Palpax med dotterbolagen ABO Metall och HS-Fabrikerna. ABO Metall tillverkar kassadiskar för dagligvaruhandeln. HS Fabrikerna tillverkar trådartiklar för butiksinredning.

1988

Notering av ITAB:s B-aktie på Stockholmsbörsens OTC-lista.

Förvärv av Jämtvarms tillverkning av slangförskruvningar och anslutningsmuffar med tillbehör.

Förvärv av Te-Be Elprodukter som tillverkar avfuktare.

Förvärv av Elo Duvnäs och Polymertekniks tillverkning av kabelförskruvningar.

Förvärv av Resinit som tillhandahåller totallösningar i plast genom formsprutning och mekanisk bearbetning.

Förvärv av belysningsföretaget Westal.

1987

Förvärv av Dirak som är Skandinaviens ledande tillverkare av kabelförskruvningar och tätningshylsor.

Förvärv av snickeriföretaget Törnbloms som tillverkar möbler för elektronikprodukter och skyltställ.

Förvärv av Ackurat som tillverkar industridetaljer i formsprutad plast.

1979

Tord Johansson går in som delägare i ITAB Elektronik och Ljusskyltprodukter med tillverkning av neonrör och andra ljusprodukter. Namnet ITAB är ursprungligen en förkortning av Igni Tronim AB som uppkom i mitten av 60-talet då företaget tillverkade elektroniska tändsystem.

1937

Karl Rothweiler startar neontillverkning på Torpa i Jönköping.