UTVECKLINGEN UNDER PERIODEN
 

God organisk tillväxt och ytterligare stärkt lönsamhet

Omsättningsökning med 40 procent

Två nya förvärv - CPS och CIM

Medicintekniksektorn har vuxit ytterligare

Automationslösningar för tillverkning av batterier till elektriska fordon har tagit rejäl fart

OM VI SER FRAMÅT . . .

Vårt strategiska försäljningsarbete har skapat affärsmöjligheter inom nya verksamhetsområden, satsningar som nu intensifieras. Allteftersom massvaccinationerna mot coronaviruset får effekt ökar också vår marknadsnärvaro. Via våra nyförvärvade företag, i synnerhet Lasertech och CIM, uppnår vi samordningsfördelar som stärker oss ytterligare.

Materialförsörjningen är en punkt som den senaste tiden hamnat allt högre upp på agendan. Vi har ännu inte upplevt några större störningar i våra verksamheter kopplade till tillgången på komponenter och material. Det finns dock en viss oro för att brist på insatsvaror kan ha en dämpande effekt på vår utveckling framöver. 

Koncernens kraftiga organiska tillväxt innebär att vi behöver utöka vår kapacitet. Omfattande investeringar genomförs avseende såväl maskiner som lokalytor. Resurser tillförs också för att skruva upp takten på arbetet med att säkra våra produkter ur ett hållbarhetsperspektiv. Här är långsiktiga samarbeten med våra kunder mycket betydelsefullt.

Vi har under de senaste åtta månaderna välkomnat fyra nya företag till koncernen. Det finns fortsatt många intressanta förvärvsobjekt att utvärdera och det är ett arbete som i likhet med tidigare är högt prioriterat.

XANO_2021-Q2_SVE.jpg

PORTAL FÖR KUNSKAPSUTBYTE

Automationslösningar för tillverkning av batterier till elektriska fordon är ett nytt verksamhetsområde för koncernen. Några av företagen inom affärs­enheten Industrial Solutions har startat upp samarbetsportalen BatteryLine med syfte att skapa ett nätverk för utbyte av kunskap och information om utvecklingsprojekt.

Du hittar mycket mer om detta på BatteryLine.com. Informationen är på engelska.