EGENUTVECKLADE TRANSPORTÖRSYSTEM OCH KUNDSPECIFIKA LÖSNINGAR

Fredriksons uppdrag kännetecknas av en hög förädlingsgrad med omfattande teknikinnehåll. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför också transportörlösningar. Den kinesiska enheten tillverkar och levererar framför allt delsystem och kompletta lösningar för livsmedelshantering och bioprocesser. Kunderna utgörs främst av svenska företag, ofta med internationell verksamhet.

GLOBALT MILJÖARBETE SKAPAR AFFÄRSMÖJLIGHETER

Samarbetet mellan Fredriksons och Alfa Laval startade 2011 och grunden är en internationell konvention initierad av FN:s sjöfartsorganisation IMO. Denna konvention, som är undertecknad av 47 länder runt om i världen och måste följas av medlemsländerna, skapar både fördelar för miljön och öppnar upp för nya affärsmöjligheter.

Läs mer