GLOBALT MILJÖARBETE SKAPAR AFFÄRSMÖJLIGHETER

Samarbetet mellan Fredriksons och Alfa Laval startade 2011 och grunden är en internationell konvention initierad av FN:s sjöfartsorganisation IMO. Denna konvention, som är undertecknad av 47 länder runt om i världen och måste följas av medlemsländerna, skapar både fördelar för miljön och öppnar upp för nya affärsmöjligheter.