SPECIALIST PÅ KUGGFÖRSEDDA PRODUKTER

Kuggtekniks produktion omfattar såväl prototyper som volymtillverkning till snäva toleranser. Kunderna finns främst inom segmenten verktygs- och maskintillverkning, medicinteknik, förpackningsindustri och försvar.

KUGGTEKNIK KOMPLETTERAR MIKROVERKTYG

Den 1 juli 2019 blev Kuggteknik en del av XANO-koncernen. Synergierna som uppnås via förvärvet är många, inte minst sett ur ett helhetsperspektiv.

Läs mer