LEDANDE LEVERANTÖR AV VERKTYG OCH AVANCERADE MEKANISKA DETALJER

Mikroverktyg arbetar med skärande bearbetning och är specialiserat på finmekaniska komponenter och transmissionsdetaljer. Företagets viktigaste målgrupper är fordons- och försvarsindustrin.

KUGGTEKNIK KOMPLETTERAR MIKROVERKTYG

Den 1 juli 2019 blev Kuggteknik en del av XANO-koncernen. Synergierna som uppnås via förvärvet är många, inte minst sett ur ett helhetsperspektiv.

Läs mer