LEDANDE LEVERANTÖR AV VERKTYG OCH AVANCERADE MEKANISKA DETALJER

Mikroverktyg arbetar med skärande bearbetning och är specialiserat på finmekaniska komponenter och transmissionsdetaljer. Företagets viktigaste målgrupper är fordons- och försvarsindustrin.

KUGGTEKNIK KOMPLETTERAR MIKROVERKTYG

Kuggteknik blev en del av XANO-koncernen 2019. Samarbetet med systerbolaget Mikroverktyg skapar möjligheter till tätt kompetensutbyte och ömsesidigt nyttjande av såväl maskinella som personella resurser.

Läs mer